Жусуп баласагын кутадгу билиг кыргызча

 

 

 

 

Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына карата улуу ойчул, даанышмандын " Кутадгу билиг" чыгармасын жайылтуу, аны байыркыЖусуп Баласагын жана анын аталган чыгармасы боюнча илимий-изилд иштери, тарыхчылардын, тркологдордун, филологдордун, философтордун Жусуп Баласагын. Вестник ИГУ. 2-блм » Похожие видео Хан академиясынын видеосабактары кыргыз тилинде.26.10.2016 / НТС Тарых сабагы 23 Кыргыз элинин улуттук боштондук чн крш 2 блк Юсуф Баласагуни - Кутадгу Билиг Жаш ишкерлер з демилгелери менен Жусуп Баласагын знн «Кут билим» («Кутадгу билиг») аттуу 13000 саптан турган чыгармасын эски трк тилинде, 1069—1070-жылдары 18 айдын ичинде жазган. Даанышман Жусуп Баласагын - Duration: 15:14. Жусуп Баласагын жана Махмуд Кашгари ортоЖусуп Баласагындын «Куттуу билим» («Кутадгу билиг») поэмасы этика-дидактикалык чыгарма катары орто кылымдагы чыгыш адабиятынын Жусуп Баласагындын "Кутадгу билиг" дастаны жана анын турк тилдериндеги котормолору " Кутадгу билиг" Жусупа Баласагына и его переводы на тюркские языки. Алар XI кылымда жашап, эмгектенген Жусуп Баласагын (1015-18-жж. Ж. «Кутадгу Билиг» — первое произведение, написанное на языке мусульманских тюрков эпохи Мусульманского ренессанса и полностью сохранившееся в трех поздних копиях.Кыргызча: Жусуп Баласагын. Философия, математика, дары-дармек, астрономия, астрология, кркм нр, адабият Жусуп Баласагын бабабыз Баласагын шаарынан Кашкарга келген учурда, Кашкар менен Баласагын аймагын Арстан хандын небересиЭгер алгач табылган кчрм нуска Кутадгу билиг деп аталган болсо, Кут алчу билиг КУТ АТТУУ БИЙЛИК болуп жрбсн. «Кут алчу билиг» дастанын кытайлык кыргыз окумуштуулары иштеп чыккан кыргызча. Hun Nuh. Жусуп Баласагын. Жусуп Баласагын знн «Кут билим» («Кутадгу билиг») аттуу 13000 саптан турган чыгармасын эски трк тилинде, 1069—1070-жылдары 18 айдын ичинде жазган.Кабар ордо. Адамдын трлр бар, дагы канча, Иштери, мансабы да башка-башка!автор уникальной по содержанию и социальной значимости поэмы «Кутадгу Билиг».

Книга « Кутадгу-Билиг», автор — Жусуп Баласагын. Кыргызча сайттар. Жаы сайт.Жусуп Баласагын «Кутадгу билиг» дастанынын кириш сзнд мындай деп жазат: Буграхан тилинде жана трк сз менен (эч ким) мындан жакшыраак китепти дегеле жазган жок. Поэма «Кутадгу Билиг» как выражение общественно-философских вглядов. Июль 26, 2016. Хан академиясынын видеосабактары кыргыз тилинде.Юсуф Баласагуни — Кутадгу Билиг — Юсуф Хас Хаджиб Баласагуни (узб. Жусуп Баласагын атындагы КУУнун башкы имаратынын алдында "Кутадгу билиг" эмгегинин авторунун айкели тургузулган.Айтылуу Кутадгу билиг (1069-70) чыгармасынын автору, ойчул, акын, саясат таануучу, мамлекеттик ишмер Жусуп Баласагындын ми жылдык Улуу ойчул Жусуп Баласагын менен кыргыз эли гана эмес, ошондой эле бткл трк дйнс сыймыктанат.(«Кутадгу билиг») - трк тилиндеги биринчи энциклопедиялык чыгарма.

Алар Жусуп Баласагын жана Махмуд Кашгари Барскани. Балдар чн. Год: 2001. Жусуп Баласагын «Кутадгу билиг» дастанын жашы элг келип калганда жазганын: «Карып калдым, элд менин жашымЖусуп Баласагындын «Кутадгу билиг» дастанынын экинчи нускасы 1896-жылы Каирдин Хивдив китепканасынан немец окумуштуусу Б. Кыргызча рефераттар, макалалар, китептер.Азыркы учурда Жусуптун «Кутадгу билиг» поэмасынын ч нускасы сакталып тургандыгын билебиз.Жусуп Баласагын айткан сз менен аткарган ишинин, тактап айтканда адамдын сырткы жана ички дйнснн дал келишине даИлим жана маданият кпрлр - 14 | TRT Кыргызчаtrt.net.tr//Жусуп Баласагын Кутадгу билиг дастанында знн чигил уруусунан экенин жазып калтырган.Турдуева Н. Жусуп Баласагын - Кут билим. научным программам (дополнен) КУУда Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына арналган жыйын болуп тт.«Кутадгу Билиг» — первое произведение, написанное на языке древних тюрков и полностью сохранившееся. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети.Демек, «Кутадгу билиг» поэмасынын туп нускасы араб тамгасы менен эне (турк) тилде жазылган себеби да ушуга байланыштуу. Поэма Жусупа Баласагына - "Кутадгу билиг" или Благодатное знание - это первый известный памятник тюркской литературы."Жандйнн" -- Кыргыз эл артисти Марат Алышпаев Жусуп Баласагындын казалдары менен баштап берет. йрн (сздктр). КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы жннд.1069-1070-жылдары Жусуп Баласагын жазган трк тилиндеги «Кутадгу билиг» («Куттуу билим») эмгеги дйннн кп тилдерине которулган. Бакыт Алыбаев 1,012 views.Юсуф Баласагуни - Кутадгу Билиг - Duration: 2:05. Свой доклад я начну с ознакомления с Жусупом Баласагыном. Кыргызча.Жусуп Баласагын 10151018-жылдары аралыгында Карахандар каганатынын Токмок шаарына жакын жерде жайгашкан биринчи борбору Баласагын шаарында туулган. Жусуп Баласагын.В возрасте 50 лет он завершил поэму «Кутадгу Билиг»(«Благодатное знание»), а затем подарил её кагану Сулейману Арслану и был удостоен звания «Хасс Хаджиб». Пайда.kg. Интересно, что археологи при раскопках Баласагуна нашли монеты, которые были отчеканены в 1003-1004гг а также в 1063-1068гг Жусуп Баласагын - Кут билим. аралыгында туулган лгн жылы белгисиз) менен анын кичЖусуп Баласагындын жападан жалгыз чыгармасы «Кутадгу билиг» («Кут билим» же «Кут кылчу бийлик») поэмасы 1069-1070-жж. Это произведение является выдающимся памятником мирового духовного наследия, тюркской литературы, культуры и науки. Yusuf Xos Hojib, Юсуф Хос ожиб, каз. Жусуп Баласагындын жалгыз чыгармасы « Кутадгу билиг» дастанынын башкы идеясы Мамлекет башкаруучуларды тарбиялоого жана окутууга багытталган. Электронные журналы. Кыргызы и Джунгарское ханство. Кыргызча сайттар каталогу. Жусуп Баласагындын 1000-жылдыгы белгиленет. Чыныбек Козукеев. Жусуп Баласагын — 1016ж, Караханиддер мамлекетинин борборунда Баласагун шаарында атактуу жана бай уй-булоодо туулган.Турмушу тууралу башка маалыматтар аз сакталган. Азыркы учурда Жусуптун " Кутадгу билиг" поэмасынын ч нускасы сакталып турат. До наст. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети КР УИАнын Ч.Айтматов«Жусуп Баласагын» (Б.2000), Н.Турдубаеванын «Жусуп Баласагын жана анын « Кутадгу билиг»9. Azattyk. 1069-1070-жылдары Жусуп Баласагын жазган трк тилиндеги "Кутадгу билиг" ("Куттуу билим") эмгеги дйннн кп тилдерине которулган. I. Жусуп Баласагын знн «Куттуу билим» («Кутадгу билиг») аттуу 13 000 саптан турган чыгармасын эски трк тилинде, 1069—1070-жылдары 18 айдын ичинде жазган. Он видный мыслитель средневекового Востока, автор уникальной по содержанию и социальной значимости поэмы « Кутадгу Билиг». Жусуп Баласагын: «Благодатное знание». Чындыгында, Жусуп Баласагын «Кутадгу билиг» дастанынын кара с?з жана ыр т?р?нд?г? кириш с?з?нд?, Махмуд Кашкаринин «Т?рк с?зд?р?н?н жыйнагы» аттуу эмгегинин кириш с?з?д?р?нд? бизди талашпай турган ойлорун жазып кетишкен. Жаш ишкерлер з демилгелери менен мектеп курушууда. Жусуп Баласагын мыслитель средневекового Востока: образование, работы.Он видный мыслитель средневекового Востока, автор уникальной по содержанию и социальной значимости поэмы « Кутадгу Билиг». Поэма же «Кутадгу билиг» стала вершиной тюркской художественной литературы той эпохи. Мориц тарабынан Юсуф Баласагуни - Кутадгу Билиг - Юсуф Хас Хаджиб Баласагуни (узб.Поэма Жусупа Баласагына - "Кутадгу билиг" или Благодатное знание - это первый известный памятник тюркско Созданный Жусупом Баласагыном в 1069-1070 годах на тюркском языке труд " Кутадгу билиг" ("Куттуу билим" — "Благодатное знание") переведен на многие языки мира. Жусуп Баласагындын «Кутадгу билиг» дастаны жана анын трк тилдериндеги котормолору. Эпоха консолидации кыргызского народа. Кыргыз тили жана адабияты. 10691070-жылдары 54 жашында 18 айдын ичинде Кутадгу билиг (Кутту билим) китебин Жусуп Баласагындын жана Махуд Кашгаринин философиялык коз караштары. Ал гана тургай Жусуптун " Кутадгу билиг" дастанынан башка чыгармалары биздин кнг чейин белгисиз бойдон калууда. Баласагына « Кутадгу- Билиг»( 1069г. Баласагына. Читать полностю . 2-блм. Автор бессмертной поэмы «Кутадгу билик» («Благодатное знание»), родился, по данным турецкого учённого Р.Р.Арата, в 1016 году Жусуп Баласагын окурмандарга бир гана "Кутадгу билиг" ("Кут алчу билим", "Куттуу билим", "Кут табуунун илими") поэмасын жеЖусуп Баласагындын кыргыз улуттук университетинин алдындагы айкели Жусуп Баласагын атындагы кыргыз улуттук университети бар.

Жусуп Баласагын знн Кутадгу билиг эмгегинде ар бир атуулду илим-билим алууга, коомдун биримдигиЖусуп Баласагындын баа жеткис мурасын окуп-йрн Кыргызстандын маданий эстеликтерин сактоого жана натыйжалуу пайдаланууга да жакшы ммкндк ачат. жазылган. Кыргыз АССРинин 90 жылдыгы белгиленд. Бул дастан акылмандыкка жол крстт, адамды, табиятты сыйлоого чакырат. Жусуп Баласагын «Кутадгу билиг» дастанында Ислам дининин адам турмушундагы ордун таамай белгилеп крстп, жашоо-тиричилик, билим жана адам, коом жана анын мчлр, алардын мр-тиричилиги Баласагын шаарынын тегерегиндеги талаш Жусуп Баласагындын мр жана чыгармачылыгы туурасында азырынча эч маалымат жок. Поэма «Благодатное знание» - выдающееся произведение ранней тюркоязычной литературы (11 век). Жизнь и творчество Жусупа Баласагына. «Кутадгу билиг» Жусупа Баласагуни является неисчерпаемой по своему содержанию философско-дидактической поэмой, своеобразной алгеброй мудрости.Категория: Литература. «Кутадгу Билиг» — первое произведение, написанное на языке древних тюрков и полностью сохранившееся.Созданный Жусупом Баласагыном в 1069-1070 годах на тюркском языке труд " Кутадгу билиг" переведен на многие языки мира. Созданный Жусупом Баласагыном труд «Кутадгу билиг» («Благодатное знание») переведен на многие языки мира. Кыргызы и Цинский Китай.Величайшие памятники средневековья- дидактическая поэма Ж. Юсуф Баласагуни - Кутадгу Билиг. Введение. времени о Жусупе Баласагын, авторе величайшего творения-поэмы " Кутадгу билиг" ("Благодатное знание" или "Наука об управлении гос-вом") известно очень немного.БИЛИМ» ЧЫГАРМАСЫ - Инсандар - Макалалар - Студенттик портал - кыргызча рефераттар, м.ЖУСУП БАЛАСАГЫН. Упомянутое в указе президента КР имя выдающегося мыслителя-гуманиста средневекового Кыргызстана Жусупа Баласагына известно всему миру.

Новое на сайте:


 
Copyright © 2018