Ойын технологиясы туралы баяндама

 

 

 

 

Ойын технологиясын оу рдснде пайдалану арылы трбиеленушлерд блм, блк дадысын, белсендлгн арттыру. дегенмз- шын блмге марлыпен елктеуд маздап жанар оты.олданан дебиеттер: 1.Караев. Балабашада лтты ойындарды ртрл ойын элементтер арылы блдршндерд ой-рсн, шыармашылы жне интелектуалды аблетн штау, блмдерн дамыту.Дамыта о?ыту технологиясы ар?ылы математика п?ннен негзг ??зреттлктерд ?алыптастыру. «Ойын рекет арылы белсендлкке баулу». Ойын трлерн трбиелк мн зор, р адам денесн дамып жетлуне пайдасы мол. Приглашаем принять участие во II Республиканском творческом конкурсе «Моя Родина — Казахстан». Дрыс сйлеу дадыларын алыптастыру. Тогузова Динара Даулетканкызы «КММ 26 орта мектеп»Ойын - балаларды шынайы ойлап тапан шындыына тез, еркн енуне, зндк «Мен»алыптастыруа жне шыармашылыа, белсендлкке, зн Сол технологияларды бр ойын технологиясы. аза халыны дет-рыпты танымында Ойын элементтерн тимд олдану 1-4 сыныптарда те тимд деп ойлаймын, себеб тез жазу, оу, мазмндау дадылары алыптаспаан оушыларды брыай жаттыу жмысы жалытырады, ал ойын технологиясы керснше пнд сюге, ызыуа ыпал жасайды. Ойын технологиясы арылы балаларды тлн дамыту «Ойын- баланы алдынан мр есгн ашып, оны шыармашылы аблетн дамытады, ойынсыз аыл- ойды алыптасуы ммкнОйын арылы оыту технологиясы | KazOrta.orgkazorta.org/ojyn-ar-yly-o-ytu-tehnologiyasyБелгл психолог Е.А. Дегейлеп-саралап оыту технологиясы. Ойынны шыу сырын алымдар жздеген жылдар бойы зерттеп келед. Аркинн пайымдауынша, ойын жне ойыншы балалар мрн сипаттайтын брден-бр жалпы ым. Бгнг тада оамымызды даму баытында жан жаы дамыа сауатты , саналы азамат трбиелеу мселес жктелп отыр.

Ойын арылы бала шн жаа ортаа Балабашада ойын технологиясын. Аыл - ой трбиесн а) Ойын технологиясын олдануды тимдлг . Балабашадаы ТШТ (нертапышты тапсырмаларды шешу теориясы) технологиясы. Ойын трндег жмыстар оу с-рекет барысында олайлы деген жадайларда пайда болып Болаша рпаты танымдылы белсендлгн дамыту аыл - ой трбиесн бip мндет ретнде кш бгнге дейн кн тртбнен тспей келед. Баяндама.Педагогикалы технологияларды негзнде (ойын технологиясы, проблемалы оыту жне т.б.) малмдерд зырлылыын алыптастыру масатында йымдастырылан с-рекеттер схбаттасу, мтмен жмыс жасау барысында, оу-танымды рекеттер барысында . Баяндама. Блмд, блкт, дадыны игеруд тлалы-ызметтк сипатын амтамасыз ету. Ойынны шыу сырын алымдар жздеген жылдар бойы зерттеп келед.

Другие методич. Баяндама таырыбы "Ойын технологиясы". Слайд таырыбы Баланы ойын арылы оыту технологиясы туралы. Ойын технологиялары. Баяндама "Дидактикалы ойындарды маызы". Адам шн с-рекетт ашан да оамды леуметтк мн зор. Скачать материал. Регион: Казахстан, Северо-Казахстанская областьазрг ркениетке мтылан оам талабына сйкес, азастан Республикасыны дамыан елдермен иы тресп тру шн, елмзд болашаы мен. материалы по предмету Начальные классы. образование. рбр елд ойыны сол елд оамды идеологиясына, трмыс-тршлгне, айналысатын ксп-шаруашылы ерекшелктерне байланысты. Ойын- дегенмз не? Ойынны масаты - Ойын технологиясы арылы 5-6 жастаы балаларды сйлеу тлн дамыту, сйлеу дадысын алыптастыру . Зерттеу объектс: ойын технологиясын оу рдснде пайдалану арылы оушыны блм, блк дадысын, белсендлгн арттыру «Педагогикалы ойын технологияларын трбие барысында олдану» семинарыны сценарий. Ойын технологиясы оушыларды блмн дамыту ралы 2. Кп тжырымдарды бр бойынша ойын оамны дни, Скачать бесплатно Баяндама таырыбы: «Ойын арылы оыту технологиясы» в формате docx. азрг мектепте ойын рекет ойын пнн тарауын жне таырыбын тсну шн здк технология ретнде, жалпы технологияны элемент ретнде, саба немесе оны бр блг ретнде, сыныптан тыс жмыстышыармашылы аблет ойын технологиясы баяндама. Ж.А. Аза тл сабаында ойын элементтерн пайдалану арылы оыту тслдер.Педагогикалы ойындар технологиясы дегенмз - педагогикалы жмысты ойын трнде йымдастыруды дстер мен тслдерн жиыны. Адамзатты кптеген жылдар бойы ойнау тжрбиес ойынны блмдк ндылыын длелдед. Кез-келген бала да адамны мдениет де ойын арылы дамиды. Ойын технологиясын олдану арылы блдршндерд тлге деген ызыушылыын дамытып алыптастыру. ай мемлекетт болмасын ргетасы, жарын болашаыБаяндама масаты «Функционалды блктлк» туралы жас жеткншектерге тусндре отырып, тжрибе барысында олдана блу аблеттерн жетлдру. Петров А.В. Шетел тл сабаында ойын технологиясын пайдалану.Проблемалы оыту технологиясы. Балабашада жаа педагогикалы технологияларды пайдалануды басты масаты: оыту мен трбиелеуде инновациялы ойын технологиясыны элементтерн пайдалана отырып, жан-жаты, блмд, зыретт тла4.уенд кесте технологиясы. 5.Дамыта оыту технологиясы. «Бастауыш мектептег ойын технологиясы арылы оыту». Бастауыш сыныптардаы ойын трлер 3. Адамзатты кптеген жылдар бойы ойнау тжрибес ойынны блмдк ндылыын длелдед. Оны негзг трлер ойын, оу, ебек р уаытта белгл бр масат, мндеттерге баытталып отырады. Орындаан: 4 «Бауырса» тобыны трбиешс Н.У.Каиыргалиева. 28 орта мектеп. Негзг блм 1.1 Ойын туралы ым 5 1.2 Ойынны трлер мен рл 7 1.3 Ойынны психологиялы жне педагогикалы ерекшелктер 11 1.4 Ойын технологиясы 13 1.5 Ойын технологиясы арылы оушыларды шыармашылыын алыптастыру 16. Ойын мселесн жан-жаты зерттеуне, ойынды топтастыру, жйеге келтру, жинатау, дамыту, ойын трлер, технологиясы, дстер кптеген ылымдар саласында: леуметтк, этнопедагогикалы, философиялы, педагогикалы, психологиялы ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОЛДАНУ ОУШЫЛАРДЫ САБАА ДЕГЕН ЫЗУШЫЛЫЫН ТЛН ЗЕЙНН ДАМЫТУ РАЛЫ Ойынны1. скерлк ойынны жргзлу технологиясы (М.Валиеваиьщ растыруы бойынша) Дидактикалы ойын арылы балаларды тлдерн дамыту балабаша ойындары,Дидактикалы ойын арылы балаларды тлдерн дамыту Сабата ойын технологиясын тимд пайдалану.Ойын технологиясы. Прием конкурсных работ осуществляется с 27 ноября по 27 декабря 2017 г Ойын арылы оыту технологиясы - Дидактикалы, трбиелк, дамытушылы, леуметтендрушлк масата жету.Реферат, баяндама, ле, жмба, жаылтпаш растыру тапсырмалары берлед. Педагогикалы ойындар технологиясы дегенмз педагогикалы жмысты ойын трнде йымдастыруды дстер мен тслдерн жиыны. II. Ойын технологиясы оушыларды блмн дамыту ралы.I. Таырыбы: «Ойын арылы оыту технологиясы».Ойын лгсн технологиясы баланы на осындай белсендлктерн арттырады. Методические материалы для учителей Доп. ай бала болмасын ойнап сед. Бл слайд Баланы ойын арылы оыту дстер туралы блмнен трады. Дидактикалы ойындарды маызы. Оу процеснде техниканы олданылуына байланысты шетелде оытуды технологиясы туралы айта бастады.

Жекелей оыту дстер. Айталы, малмн жымды ойынды тартымды йымдастырып Малиновка орта мектеб. Таырыбы: «Ойын арылы оыту технологиясы» МАЗМНЫ.Ал бгнг асыр, ойын технологиясы арылы баланы оуа ынтасын, ызыушылыын арттыру жел болма. Баяндама. Мектепке дейнг блм беруде ойын технологиясын олдану Жаа педагогикалы технологияларды дрыс олдана блу, жеке тланы дрыс дамып алыптасуына жадай жасау, ойы Малиновка орта мектеб Баяндама. олдану ерекшелктер. 2001. Ойын технологиялары л де блм беру саласында жаа инновация болып табылады. Ойын. Осыларды шндег ойын технологиясы туралы айтпашымын.«Баяндама» мазмнын нерлым ке ашып,оны орап,е жасы крнек рал сынан оушы жемпаз болады. Слайд барлыы 13 беттен трады. Негзг блм 1. Учителю. Басты бет дстемелк оржын Электронды жина Баяндамалар. Педагогикалы технология ымы трл педагогикалы ойын трлерн педагогикалы процесте дстер мен тслдерд ке клемд топтарын брктред Педагогикалы ойындар технологиясы дегенмз — педагогикалы жмысты ойын трнде йымдастыруды дстер мен тслдерн жиыны. Оны шыу тарихы жайлы кптеген пкрлер бар. Размер: 54.61 Kb. Технология дене шыны?тыру ойын технологиясы.БАЯНДАМА Та?ырыбы: О?ушыларды? жобалы?-зерттеушлк ?ызметн дамыту, блм алушыларды? базалы?, негзг ж?не 2.5 Ойын технологиясы арылы оушыларды шыармашылыын алыптастыру.Оыту барысында ойын технологиясыны тимдлг. Homeдстемелк ралдарОйын технологиясы арылы балаларды шыармашылыын алыптастыру.Баяндама: Бала трбиес. Скачать с сервера Вес файлаТаырыбы: БАЛАБАШАДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛКТЕР. Ойын - баланы жан серг спеттес. Адам рекет сан алуан. Материал по начальным классам Малмдерге арналан Ойын технологиясы Балабашада ойын технологиясын олдану ерекшелктер. Педагогическая технология обучения.-Алматы: Респ.изд.кабинет, 1999.-55б. ызыушылыты дамытып, алыптастырады. Начальные классы. Нурбосынова Айнур Шактыбайызы. Ойын арылы оыту. Ойындарды Ойын арылы оыту технологиясы. Мндет - баланы ызыушылыын ояту, белсендлгн арттыру. Ойынны масаты окытуды басты максатымен ндес - оушынынблуге, блмге деген штарлыын ояту. 2. Адамзатты кптеген жылдар бойы ойнау тжрибес ойынны блмдк ндылыын длелдед. лтты ойын салт-дстрд блуге трбиелейд. Крспе.

Новое на сайте:


 
Copyright © 2018